Kategorie pro rok 2018

Všeobecné ustanovení

Pro rok 2018 je vypsán seriál závodů ve sprintu na ¼ míle. Závodu se může účastnit každý, kdo dovršil věku 18 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny A (motocykly), B (osobní automobily, závodní speciály). Závodníci s vozidly zařazenými do kategorie "PROFI" mají povinnost mít na hlavě připevněnou motoristickou přilbu. V kategorii "STREET", u vozidel typu "cabrio" bez zatahovací střechy, je ochranná motoristická přilba povinná. U ostatních vozidel v této kategorii Automotosprint ČR přilbu doporučuje.

Rozdělení vozidel

Kategorie STREET (osobní automobily)

Třída Pohon Typ Objem
S1 P, Z Benzín - atmosferické do 1455 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) do 1000 cm3
S2 P, Z

Benzín

Diesel

- atmosferické 1455 - 1650 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) 1001 -1200 cm3

- do 1800cm3

S3 P, Z Benzín - atmosferické 1650 - 2550 cm3 - atmosférické wankel do 1600 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) 1200 - 1650 cm3
S4 P, Z Benzín - atmosferické 2550 - 3800 cm3 - přeplňované wankel do 1600 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) 1650 - 2550 cm3 (FWD bez omezení)
S5 Z Benzín - atmosferické nad 3800 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) nad 2550 cm3
4x4 Benzín
  • atmosferické bez rozdílu objemu
  • přeplňované (turbo, kompresor) do 2500 cm3
  • SUV přeplňované bez rozdílu objemu
S6 4x4 Benzín

- přeplňované (turbo, kompresor) nad 2500 cm3

S7

Diesel - 1801 cm3 - 2250 cm3
S8

Diesel - nad 2250 cm3

Vysvětlivka: P - FWD - přední pohon Z - RWD - zadní pohon 4x4 - AWD - pohon obou náprav


Kategorie PROFI (závodní speciály)

Třída Pohon Typ Objem
P1 P Benzín - přeplňované (turbo, kompresor, nitro) bez rozdílu objemu
P2 4x4, Z Benzín - přeplňované (turbo, kompresor, nitro) do 2100 cm3

P3 4x4, Z Benzín - přeplňované (turbo, kompresor, nitro) nad 2100 cm3

- dragstery

P4

Benzin - atmosferické do 2500 cm3

P5

Benzin - atmosferické nad 2500 cm3

P6

Diesel

- bez rozdílu

Vysvětlivka: P - FWD - přední pohon Z - RWD - zadní pohon 4x4 - AWD -pohon obou náprav

Zařazení vozidel do tříd

11.3.1 Dle pohonu, typu, objemu, přeplňování.

11.3.2 Vozidla budou dále zařazena do příslušné třídy podle přeplňování ve vozidle, i když tento systém přeplňování nebude funkční. Použitím dalších systémů přeplňování se vozidlo zařadí  o tolik kategorií výše, kolik je použito přeplňování. Neplatí pro vozidla z výroby. Slučování kategorií a tříd není možné.

11.3.3 Vozidla s hybridním pohonem se zařazují do příslušné objemové kategorie bez ohledu na tuto skutečnost. Vozidla s čistě elektrickým pohonem zařadí organizátor podle oficiálního výkonu elektromotoru.

11.3.4 Vozidla se dvěma spalovacími motory ("bimoto") a náhonem 4x4 budou zařazena do kategorie v závislosti na součtu objemu obou motoru.

11.3.5 Lehké a otevřené roadstery na trubkovém rámu (Caterham, Kaipan, Ariel, KTM, Tiger...) se v kategorii "Street" zařazují v závislosti na objemu motoru o 1 kategorii výše. V kategorii "Profi" se zařazují dle objemu motoru a přeplňování.

11.3.6 Pro kategorii "Street" platí, že automobily s dodatečnou úpravou přeplňování (turbo, kompresor, nitro...) se zařazují do stejné třídy jako sériově přeplňované. Vstřikování vody a methanolu není považováno za přeplňování.

Určení vítěze a hodnocení

11.5.1 Vítězem závodu se stává závodník, který vyhraje finálovou jízdu a druhým je poražený finalista. Třetího v pořadí určí finálová jízda poražených semifinalistů. Páté a další bodované místo se určí dle výsledku z kvalifikace. Vítězem kvalifikace, v daných třídách, se stává závodník, který dosáhne v měřené jízdě nejlepšího času (čas bez reakce), přičemž musí odjet alespoň dvě měřené jízdy.

11.5.2 Pořadatel má právo ukončit závod, vznikneli takové nebezpečí, které by mohlo ohrozit, závodníky, pořadatele nebo návštěvníky. V tomto případě, pro určení vítěze závodu, rozhoduje umístění v kvalifikaci.

11.5.3 Závodníci do celkového hodnocení získávají body za jednotlivé závody, přičemž je počet bodů závislý na počtu závodníku v dané kategorii. Za každou získanou pozici v kategorii dostane závodník jeden bod. Finále se pak hodnotí 3 body za každou získanou pozici. Vyjímkou jsou závody pořádané na Slovensku, kde se závodníkovi započítá do Šampionátu 50% bodů, které zde získal.

10 závodníků v kategorii    5 závodníků v kategorii       3 závodníci v kategorii

1.         10b+12b                     1.         5b+12b                       1.         3b+9b

2.         9b+9b                         2.         4b+9b                         2.         2b+6b

3.         8b+6b                         3.         3b+6b                         3.         1b+3b

4.         7b+3b                         4.         2b+3b

5.         6b                               5.         1b

6.         5b

7.         4b        Body za finále dostane závodník i v případě, že do své finálové jízdy nenastoupí.

8.         3b        Při zrušení finálových jízd se body za finále rozdělí dle umístění v kvalifikaci.

9.         2b        Uvedené jsou příklady, pro případ, že finále dopadne stejně jako kvalifikace.

10.       1b

11.5.4 Celkovým vítězem seriálu, ve své třídě, se stane závodník, který v započítávaných závodech získá celkově největší počet bodů. Do celkového hodnocení se započítávají všechny výsledky závodů, které byly pro daný rok vypsány. V případě rovnosti bodů se celkovým vítězem stává ten, kdo ze závodníků bodoval na menším počtu závodů a následně se bere množství lepších umístění v dané sezóně. Do celkového vyhodnocení se zařazují pouze ti závodníci, kteří se účastnili minimálně tří závodů v dané sezóně. 

`