Kategorie pro rok 2019

Všeobecné ustanovení

Pro rok 2019 je vypsán seriál závodů ve sprintu na 1/8 a 1/4 míle. Závodu se může účastnit každý, kdo dovršil věku 18 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny A (motocykly), B (osobní automobily, závodní speciály). Závodníci s vozidly zařazenými do kategorie "PROFI" mají povinnost mít na hlavě připevněnou motoristickou přilbu. V kategorii "STREET", u vozidel typu "cabrio" bez zatahovací střechy, je ochranná motoristická přilba povinná. U ostatních vozidel v této kategorii Automotosprint ČR přilbu doporučuje.

Rozdělení vozidel

Kategorie STREET (osobní automobily)

Třída Pohon Typ Objem

S2 P + Z

Benzín

Diesel

- atmosferické do 2000 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) do 1200 cm3

- do 1800cm3

S3 P + Z Benzín - atmosferické  do 3800 cm3,  přeplňované (turbo, kompresor) do 1650 cm3
S4

    P

    Z

Benzín

- FWD přeplňované (turbo, kompresor) nad 1650 cm3

- RWD přeplňované (turbo, kompresor) do 2550 cm3

S5     Z Benzín - atmosferické nad 3800 cm3 - přeplňované (turbo, kompresor) nad 2550 cm3
4x4 Benzín

- přeplňované (turbo, kompresor) do 2500 cm3

S6 4x4 Benzín

- přeplňované (turbo, kompresor) nad 2500 cm3

S7

Diesel - 1801 cm3 - 2250 cm3
S8

Diesel - nad 2250 cm3

Vysvětlivka: P - FWD - přední pohon Z - RWD - zadní pohon 4x4 - AWD - pohon obou náprav


Kategorie PROFI (závodní speciály)

Třída
    P1

- FWD benzín přeplňované (turbo, kompresor, nitro) bez rozdílu objemu

- Diesel

    P2

- atmosferické.
    P3

- RWD Benzin přeplňované (turbo, kompresor, nitro) bez rozdílu objemu

- AWD

Vysvětlivka: P - FWD - přední pohon, Z - RWD - zadní pohon, 4x4 - AWD - pohon obou náprav

Zařazení vozidel do tříd

11.3.1 Dle pohonu, typu, objemu, přeplňování.

11.3.2 Vozidla budou dále zařazena do příslušné třídy podle přeplňování ve vozidle, i když tento systém přeplňování nebude funkční. Použitím dalších systémů přeplňování se vozidlo zařadí  o tolik kategorií výše, kolik je použito přeplňování. Neplatí pro vozidla z výroby. Slučování kategorií a tříd není možné.

11.3.3 Vozidla s hybridním pohonem se zařazují do příslušné objemové kategorie bez ohledu na tuto skutečnost. Vozidla s čistě elektrickým pohonem zařadí organizátor podle oficiálního výkonu elektromotoru.

11.3.4 Vozidla se dvěma spalovacími motory ("bimoto") a náhonem 4x4 budou zařazena do kategorie v závislosti na součtu objemu obou motoru.

11.3.5 Lehké a otevřené roadstery na trubkovém rámu (Caterham, Kaipan, Ariel, KTM, Tiger...) se v kategorii "Street" zařazují v závislosti na objemu motoru o 1 kategorii výše. V kategorii "Profi" se zařazují dle objemu motoru a přeplňování.

11.3.6 Pro kategorii "Street" platí, že automobily s dodatečnou úpravou přeplňování (turbo, kompresor, nitro...) se zařazují do stejné třídy jako sériově přeplňované. Vstřikování vody a methanolu není považováno za přeplňování.

Určení vítěze a hodnocení Šampionátu.

11.5.1 Vítězem závodu v Šampionátu ve své třídě se stává závodník, který zajede nejlepší bruto čas (s reakcí)  z celého závodního dne.

11.5.2 Pořadatel má právo ukončit závod, vznikneli takové nebezpečí, které by mohlo ohrozit, závodníky, pořadatele nebo návštěvníky. V tomto případě, pro určení vítěze závodu, rozhoduje umístění v kvalifikaci.

11.5.3 Závodníci do celkového hodnocení získávají body za jednotlivé závody, přičemž je počet bodů závislý na počtu závodníku v dané kategorii. Za každou získanou pozici ve své třídě dostane závodník 2 body navíc. Vyjímkou jsou závody pořádané na Slovensku, kde se závodníkovi započítá do Šampionátu 50% bodů, které zde získal.

10 závodníků ve třídě    5 závodníků ve třídě       3 závodníci ve třídě

1.         20b                        1.         10b                          1.         6b

2.         18b                        2.         8b                            2.         4b

3.         16b                        3.         6b                            3.         2b

4.         14b                        4.         4b

5.         12b                         5.        2b

6.         10b

7.         8b        

8.         6b      

9.         4b       

10.       2b

11.5.4  Celkovým vítězem Šampionátu ve své třídě, se stane závodník, který v započítávaných závodech získá celkově největší počet bodů. Do celkového hodnocení se započítávají všechny výsledky závodů, které byly pro daný rok vypsány. V případě rovnosti bodů se celkovým vítězem stává ten, kdo ze závodníků bodoval na menším počtu závodů a následně se bere množství lepších umístění v dané sezóně. Do celkového vyhodnocení se zařazují pouze ti závodníci, kteří se účastnili minimálně dvou závodů v dané sezóně. Pokud se po čtyřech uskutečněných závodech nezaregistruje žádný závodník v jakékoli třídě "street", tak se daná třída ruší a případní závodníci zrušené třídy se na dalších závodech zařadí do třídy podle technického komisaře.

`