Sportovní předpisy 2020

Úvodní ustanovení

Sportovní předpisy obsahují základní pravidla pro uspořádání i hodnocení automobilového a motocyklového sprintu. Jsou závazné pro všechny účastníky a organizátory ve všech sprintech pořádaných Automotosprintem ČR.

1. ORGANIZACE

Definice: automobilový a motocyklový sprint (Drag Race) je rychlostní disciplína, uspořádaná na trati s pevným povrchem – uzavřené pro sprint, kde se jezdci snaží dosáhnout co nejlepší čas. Většinou jde o souběžnou jízdu dvou vozidel s pevným startem ve dvou jízdních drahách na určenou vzdálenost (většinou 1/8 a1/4 míle).

2. TRAŤ

2.1. Povrch tratě

Povrch sprinterské tratě musí být kvalitní beton nebo asfalt, bez výmolů, širších prasklin a musí byt očištěný od nánosů bláta, biologických nečistot, popřípadě olejových skvrn a podobných nánosů zhoršující adhezi povrchu. Část tratě, případně celá rychlostní část může být penetrována speciálním materiálem homologovaným pro sprinterské závody.

2.2 Délka tratě

Trať je dlouhá 1/8 míle (201,16 m) a 1/4 míle (402,33 m). Tuto délku může pořadatel závodu zkrátit nebo prodloužit dle možnosti daného závodiště. Přesnou délku tratě však musí uvést před započetím závodu.

2.3. Rozměry tratě

Trať se rozděluje na rychlostní část viz. čl. 2.2 a zpomalovací část. Při variantě 402,33 m musí zpomalovací část tratě měřit minimálně 300 m, při kratších variantách tuto vzdálenost určí pořadatel v závislosti na povětrnostních podmínkách a povrchu tratě.
Šířka obou paralelních drah je min. 7 m, tj. 3,5 m/dráha, přičemž středová linie musí být viditelně označena.

2.4 Jízdní pruhy

Trať je rozdělena na dva samostatné jízdní pruhy. Oba pruhy se řídí společnou startovací procedurou, ale časomíra funguje nezávisle pro oba závodníky. V rámci jednotlivých jízd se může jezdit ve dvojicích anebo jednotlivě. Cílová linie musí být vyznačena jednoznačně s dobře viditelnými symboly ve středu sprinterské dráhy.

2.5. Bezpečnostní vyznačení tratě

Trať musí být oddělena vyznačením ochranné zóny mezi divákem a závodním vozidlem.

2.6 Zóna „Burn out “

Zóna "burn out" slouží k zahřívání pneumatik a délka tohoto prostoru je min. 10 m. Do této zóny komisař přivolá další dvojici jen v případě, že obě předešlá vozidla zaujala pozici na startovní čáře.

2.7 Povětrnostní podmínky

Vhodnost podmínek na trati ovlivněných počasím vždy posoudí pořadatel závodů. V případě nepříznivého počasí může závod pozastavit nebo korigovat časový harmonogram.

3. ÚČAST NA ZÁVODECH

3.1 Závodu se může účastnit každý, kdo dovršil věku 18 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny A (motocykly), B (osobní automobily, závodní speciály).
3.2 Pro účast na závodě není nutná profesionální licence závodníka.
3.3 Každý závodník se může účastnit s více vozidly, ale každé musí být v jiné třídě. Za každé vozidlo musí podat přihlášku a zaplatit přihlašovací vklad.
3.4 Na jednom vozidle nemůže závodit více závodníků.
3.5 Jedno vozidlo nemůže být zapsáno do více kategorií - tříd.
3.6 Při finálových jízdách musí být ve vozidle pouze závodník.

4. PŘIHLÁŠKY

4.1 Každý, kdo se chce zúčastnit sprintu, musí do termínu uzavírky přihlášek doručit organizátorovi přihlášku a zaplatit přihlašovací vklad (startovné).
4.2 V případě že se při technickém přebírání zjistí, že vozidlo neodpovídá kategorii/třídě, do které bylo přihlášené, může byt na základě návrhu organizátorů přeřazeno do odpovídající skupiny.
4.3 Podepsáním přihlášky závodník souhlasí s podmínkami závodu.

5. PŘEBÍRANÍ VOZIDLA PŘED STARTEM, KONTROLY V PRŮBĚHU A PO SKONČENÍ ZÁVODU

5.1 Každý závodník, který se bude účastnit sprintu, se dostaví i s vozidlem k technické přejímce a k rozpravě s jezdci v určeném čase.
5.2 V okamžiku, kde se při technické přejímce zjistí, že vozidlo nevyhovuje, může byt stanoven čas, do kdy má být vozidlo ve vyhovujícím stavu.
5.3 Když vozidlo nebude uvedené do vyhovujícího stavu, nebude mu povolený start.
5.4 Při administrativním přebírání vozidel, se uskuteční kontrola řidičského průkazu s oprávněním řídit přihlášené vozidlo do závodu a technický průkaz vozidla mimo kategorie "PROFI".
5.5 Technické přejímky mají všeobecný charakter (kontrola typu, zařazení do kategorie a třídy, kontrola bezpečnostních prvků a způsobilost vozidla).
5.6 V případě kolize na trati musí závodník přistavit vozidlo k prohlídce, zdali může vozidlo dále pokračovat v závodě.

6. STARTOVNÍ ČÍSLA

Každý závodník od organizátora obdrží startovní číslo formou samolepky, které je povinen vylepit na soutěžním voze dle pokynu organizátora. Motocykly nemusí mít startovní číslo vylepeno (je to však doporučeno pro lepší orientaci mezi závodníky). Všichni závodníci jsou povinni si u technické přejímky zapůjčit identifikační čipový náramek nebo kartu oproti vratné záloze 100 Kč. Tyto čipy lze zapůjčit na jednotlivé závody nebo i na celý seriál závodu.

7. STARTOVACÍ PROCEDŮRA

Postup startu.
Před postavením se na startovní čáru má každý jezdec možnost 2x  zahřívaní pneumatik - "burn out" .
Jezdec se na startovní čáru posune jen na základě pokynu startéra a dále se řídí jeho pokyny.
Po zaujmutí startovní pozice v obou drahách je závod odstartován zeleným světelným signálem.

8. PRŮBĚH SPRINTU

- Každý ze závodníků se účastní na vlastní zodpovědnost.
- V průběhu měřené jízdy je povinné použití bezpečnostních pásů.
- Obsluha telemetrických, počítačových zařízení optimalizující nastavení elektroniky jsou povolené mimo závodní dráhu a prostoru startu.
- Maximální povolená rychlost je v celém areálu závodu do 30 km/hod.
- V místě konání závodu je přísně zakázáno pálení gum, driftování a jakékoliv akrobatické prvky mimo k tomu vyhrazená místa.
- Po dokončení rychlostní části se každý závodník co nejrychleji přesune krajním jízdním pruhem nebo vyčká na odstavné cílové ploše pro společný návrat do prostoru startu (určí pořadatel), přičemž dodrží maximální povolenou rychlost.

8.1 Kvalifikace - Šampionát a Supersprinty

- naměřené kvalifikační časy slouží pro určení pořadí ve finálových jízdách Supersprintů. Pozor - Šampionát bez finálových jízd.

- Kvalifikace probíhá v daném časovém úseku, určeném pořadatelem před začátkem závodu. V tomto časovém rozmezí mohou závodníci absolvovat libovolný počet jízd.
- V případě zhoršeného povrchu v jedné dráze může závod probíhat jen samostatně v dráze druhé.
- Do závodu můžou nastoupit jen závodníci a vozidla, kteří prošli administrativnětechnickou přejímkou vozidla a rozpravou s ředitelem závodu.
- Podmínkou klasifikace je odjet minimálně dvě měřené jízdy.
- Při kvalifikačním závodě nemusí být v obou pruzích vozidla stejných kategorií - tříd.
- Naměřené hodnoty jsou časy reakce, přetnutí startovací a cílové fotobuňky.
- Všechny dosáhnuté časy v závodu musí být závodníkovi dostupné (elektronická forma, výtisk nebo světelná tabule organizátora).
- Nejlepší dosáhnutý čas v libovolné kvalifikační jízdě je výsledkem vozidla.
- V případě stejného nejlepšího času závodníků ve vypsaných kategoriích - třídách, rozhoduje maximální rychlost v těchto jízdách a poté druhý nejlepší čas z dalších jízd.

8.2 Finálové jízdy -  Supersprinty                                                                                                  

- Třídy se sestavují z výsledkové listiny od nejlepších netto kvalifikačních časů všech závodníků (bez reakce). Třídy aut s označením "A" , třídy motocyklů  s označením "B".

- Počet závodníků ve třídě "A" je max. osm, ve třídě "B" čtyři. Počet tříd ovlivňuje celkový počet závodníků.

- Časový rozestup mezi prvním a osmým závodníkem ve třídě "A" z kvalifikace a mezi prvním a čtvrtým závodníkem ve třídě "B" je max. 0,599s. Pokud je tento časový rozestup větší, tak počet závodníků se v této třídě snižuje. Toto pravidlo neplatí pro nejrychlejší a nejpomalejší třídu i pro třídu "B"..

- Závodník, který finálovou rozjížďku vyhraje s netto časem lepším o 4% než v kvalifikaci, bude vyřazen z postupu. Toto pravidlo neplatí, pokud bude zlepšení soupeře podobné (povětrnostní podmínky)

- Finálové jízdy jezdí každá "A" třída samostatně, podle umístění z kvalifikace 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5.

- Finálové jízdy jezdí každá "B" třída samostatně, podle umístění z kvalifikace 1-4, 2-3.
- Vítěze závodu v každé třídě určí finálová jízda mezi dvěma postupujícími ze semifinále.
- Třetího v pořadí určí lepší brutto čas poražených semifinalistů. Páté až osmé místo se určuje podle zajetých brutto časů poražených čtvrtfinalistů, neplatí pro třídy "B" .
- Právo na výběr jízdního pruhu ve finálových jízdách má závodník, který zaujme svou pozici dříve než jeho soupeř. Popřípadě určí pořadatel nebo los.
- V případě, že se závodník nedostaví na finálový duel do 1 minuty od vyzvání, pak tento duel prohrává. Organizátor může z různých důvodů tuto dobu prodloužit.
- Když závodník ve finálové jízdě nemá soupeře, tak nemusí tuto jízdu absolvovat.
- Nedokončení jízdy nebo předčasný start znamená prohru závodníka v daném rozjezdu.
- Finálovou jízdu vyhrává závodník s lepším časem včetně reakce. (závodník, který při správném startu projede první cílem).
- V případě, že oba závodníci předčasně odstartují, tak prohrává ten, který odstartoval dříve.
- Finálové jízdy se jezdí na jednu jízdu, v případě shodného času rozhoduje čas bez reakčního času.
- Opakování finálové jízdy je dovolené pouze se svolením organizátora a to v případě technických problémů (časomíra, trať, diváci atd.).
- Pokud závodník nedokončí jízdu zaviněním druhého soutěžícího, tak jízdu vyhrává.

9. TRESTY

Vyloučení z jízdy a anulování dosáhnutého času je v případech:
přetnutí středové čáry nebo jiné ohrožení soupeře, pořadatelů či diváků 
předčasný start (platí pro finále)
kontakt se zařízením časomíry

Závodník bude ze závodu vyloučen z důvodu ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou a za nesportovní chování.

10. PROTESTY, ODVOLÁNÍ

10.1 Každý protest proti výsledku soutěže, resp. proti technickému stavu jiného vozidla, musí být podán do 15 min po vyhlášení výsledku závodu.
10.2 Všichni závodníci se svými vozidly musí být k dispozici organizátorovi závodu.

11. ODEVZDÁVÁNÍ CEN

Ceny budou odevzdány třem nejlepším závodníkům v každé třídě dle časového harmonogramu.

`