Supersprinty moto

We're sorry, the content you requested has not been translated into Deutsch. Displaying content in čeština language.

Kvalifikace - Supersprinty

- naměřené kvalifikační časy slouží pro určení pořadí ve finálových jízdách Supersprintů a pro určení pořadí v Šampionátu. Pozor - Šampionát bez finálových jízd.

- Kvalifikace probíhá v daném časovém úseku, určeném pořadatelem před začátkem závodu. V tomto časovém rozmezí mohou závodníci absolvovat libovolný počet jízd.
- V případě zhoršeného povrchu v jedné dráze může závod probíhat jen samostatně v dráze druhé.
- Do závodu můžou nastoupit jen závodníci a vozidla, kteří prošli administrativnětechnickou přejímkou vozidla a rozpravou s ředitelem závodu.
- Podmínkou klasifikace je odjet minimálně dvě měřené jízdy.
- Při kvalifikačním závodě nemusí být v obou pruzích vozidla stejných tříd.
- Naměřenáé hodnota je čas přetnutí startovací a cílové fotobuňky.
- Všechny dosáhnuté časy v závodu musí být závodníkovi dostupné (elektronická forma, výtisk nebo světelná tabule organizátora).
- Nejlepší dosáhnutý čas v libovolné kvalifikační jízdě je výsledkem vozidla.
- V případě stejného nejlepšího času závodníků ve vypsaných třídách, rozhoduje maximální rychlost v těchto jízdách a poté druhý nejlepší čas z dalších jízd.

Finálové jízdy -  Supersprinty                                                                                                  

- Třídy motocyklů s označením "B1, B2, B3" atd. se sestavují z výsledkové listiny od nejlepších netto kvalifikačních časů všech závodníků (bez reakce).

- Počet závodníků ve třídě "B" je max. čtyři. Počet tříd ovlivňuje celkový počet závodníků.

- Časový rozestup mezi prvním a čtvrtým závodníkem ve třídě "B" je max. 0,599s. Toto pravidlo neplatí pro nejrychlejší a nejpomalejší třídu.

- Závodník, který finálovou rozjížďku vyhraje s netto časem lepším o 4% než v kvalifikaci, bude vyřazen z postupu. Toto pravidlo neplatí, pokud bude zlepšení soupeře podobné (povětrnostní podmínky)

- Finálové jízdy jezdí každá "B" třída samostatně, podle umístění z kvalifikace 1-4, 2-3.
- Vítěze závodu v každé třídě určí finálová jízda mezi dvěma postupujícími ze semifinále.
- Třetího v pořadí určí lepší brutto čas poražených semifinalistů.
- Právo na výběr jízdního pruhu ve finálových jízdách má závodník, který zaujme svou pozici dříve než jeho soupeř. Popřípadě určí pořadatel nebo los.
- V případě, že se závodník nedostaví na finálový duel do 1 minuty od vyzvání, pak tento duel prohrává. Organizátor může z různých důvodů tuto dobu prodloužit.
- Když závodník ve finálové jízdě nemá soupeře, tak nemusí tuto jízdu absolvovat.
- Nedokončení jízdy nebo předčasný start znamená prohru závodníka v daném rozjezdu.
- Finálovou jízdu vyhrává závodník s lepším časem včetně reakce. (závodník, který při správném startu projede první cílem).
- V případě, že oba závodníci předčasně odstartují, tak prohrává ten, který odstartoval dříve.
- Finálové jízdy se jezdí na jednu jízdu, v případě shodného času rozhoduje čas bez reakčního času.
- Opakování finálové jízdy je dovolené pouze se svolením organizátora a to v případě technických problémů (časomíra, trať, diváci atd.).
- Pokud závodník nedokončí jízdu zaviněním druhého soutěžícího, tak jízdu vyhrává.

ODEVZDÁVÁNÍ CEN Supersprintů

Ceny budou odevzdány v den závodu třem nejlepším závodníkům v každé třídě dle časového harmonogramu.

`