We're sorry, the content you requested has not been translated into English. Displaying content in čeština language.
April 06, 2017

Bezpečnostní pokyny

Automotosprint ČR z.s. pořádá v roce 2017 tyto závody:

Vstup na vlastní nebezpečí! Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

  • Kámen 8. 4 .2017
  • Hoškovice 22. 4. 2017
  • Kámen 27. 5. 2017
  • Hoškovice 10. 6. 2017
  • Kámen 8. 7. 2017
  • Hoškovice 19. 8. 2017
  • Kámen 2. 9. 2017
  • Hoškovice 30. 9. 2017
  • Trenčín SK 16. 9. 2017 Zrýchlenie SK – Automotosprint ČR

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE SEZNÁMEN S BEZPEČNOSTNÍMI A ORGANIZAČNÍMI POKYNY AKCE A SVÝM VSTUPEM, PO ZAPLACENÍ VSTUPNÉHO, DÁVÁ SOUHLAS S DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH A ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY POD VLIVEM ALKOHOLU.

V celém areálu letiště je omezena rychlost jízdy na max. 20 km/h. Omezení se nevztahuje na vyznačenou závodní dráhu.

Je zakázáno pohybovat se v prostorách za kovovými zábranami a červenobílými páskami ve směru k závodní dráze.

Vozidlo si je povinen každý návštěvník zaparkovat tak, aby nepřekáželo závodním vozům.

Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.

Děti do 15 let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.

Psům je povolen vstup do areálu akce pouze na vodítku.

Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Po celém areálu budou v dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše.

Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít písemné povolení organizátora akce.

Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor letiště.

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.

Po zaplacení vstupného, které činí 150,- Kč, obdrží každý návštěvník barevný ID náramek a tento slouží jako vstupenka na akci pořádanou spolkem Automotosprint ČR. Návštěvník má povinnost nosit ID náramek na zápěstí po celou dobu trvání akce.

Za Automotosprint ČR

Jiří Nikl – předseda spolku

View All News

`