Ogólne postanowienia Auta

Na rok 2017 został wypisany serial wyścigu w sprincie na ¼ míli z możliwością licencji członkowskiej. W wyścigu może brać udział każdy, kto osiągnął wiek 18 lat i posiada prawo jazdy grupy A (motocykle), B (samochody osobowe, sąmochody wyścigowe). Zawodnicy z samochodami zaszeregowanymi do kategorii "PROFI" mają obowiązek mieć na głowie kask. W kategorii "STREET" kask nie jest obowiązkowy, ale Automotosprint ČR go poleca.

Podział samochodów

Kategoria STREET (samochody osobowe)

Klasa

Napęd

Typ

Pojemność

S0 P, Z Benzín - atmosferyczne do 1455 cm3 – silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) do 1000 cm3
S1 P, Z Benzín - atmosferyczne do 1455 - 1650 cm3 – silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) do 1000-1450 cm3
S2 P, Z Benzín - atmosferyczne do 1651 - 2550 cm3 – atmosferyczne wankel do 1600 cm3 - silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) do 1450 - 1650 cm3
S3 P, Z Benzín - atmosferyczne do 2550 - 3800 cm3 – turbodoładowane wankel do 1600 cm3 - silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) do 1650 - 2550 cm3
S4 P, Z Benzín - atmosferyczne nad 3800 cm3 - silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) nad 2550 cm3
4x4 Benzín
  • atmosferyczne bez różnicy pojemności
  • silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) do 2500 cm3
S5 4x4 Benzín - silnik turbodoładowany (turbo, kompresor) nad 2500 cm3
S6

Diesel - do 2250 cm3
S7

Diesel - nad 2250 cm3

Wyjaśnienie: P - FWD - przedni napęd Z - RWD - tylny napęd 4x4 - AWD - napęd wszystkich kół


Kategoria PROFI (samochody wyścigowe)

Klasa

Napęd

Typ Objem
P2 P Benzín - silnik turbodoładowany (kompresor, nitro) bez różnicy pojemności
P3 4x4, Z Benzín - silnik turbodoładowany (kompresor, nitro) do 2100 cm3

Diesel - z wielokrotnym turbodoładowaniem (np. turbo+nitro) do 2100 cm3
P4 4x4, Z Benzín - silnik turbodoładowany (kompresor, nitro) nad 2100 cm3

- gokarty, quad i specjalne samochody typu dragster

Diesel - z wielokrotnym turbodoładowaniem (np. turbo+nitro) nad 2100 cm3
P5

Benzín - atmosferyczne do 2500 cm3

Diesel - do 1600 cm3 s 1 druhem přeplňováním (turbo nebo nitro, …)
P6

Benzín - atmosferyczne nad 2500 cm3

Diesel - nad 1600 cm3 z 1 rodzajem urbodoładowania (turbo lub nitro...)

Wyjaśnienie: P – FWD- przedni napęd, Z – RWD – tylny napęd, 4x4 – AWD – napęd wszystkich kół

Zaszeregowanie samochodów do klas

11.3.1 Według napędu, typu, pojemności, turbodoładowania.

11.3.2 Samochody będą następnie zaszeregowane do odpowiedniej klasy według turbodoładowania w samochodzie, i w wypadku kiedy ten system turbodoładowania nie będzie działać. Poprzez użycie systemu nitro będzie samochód zaszeregowany do kategorii wyższej aniżeli by było zaszeregowane bez tego systemu. Połączenia kategorii i klas nie jest możliwe.

11.3.3 Samochody z napędem hybrydowym zaszeregowane są do odpowiedniej kategorii objętościowej bez względu na tę rzeczywistość. Samochody z wyłącznie eletkrycznym napędem zaszereguje organizator według oficjalnej wydajności elektromotoru.

11.3.4 Samochody z dwoma sinikami spalinowymi ("bimoto") i napędem 4x4 będą zaszeregowane do kategorii P3 albo P4 w zależności od sumy objętości obydwóch silników.

11.3.5 Lekkie i otwarte roadstery na ramie rurowej (Caterham, Kaipan, Ariel, KTM, Tiger...) się w kategorii STREET zaszereguje w zależności od objętości silnika o jedną kategorię wyżej. W katergorii PROFI są zaszeregowane w zależności od pojemności silnika i turbodoładowania.

11.3.6 Dla kategorii STREET stosuju się zasadę, że samochody wyprodukowane wcześniej jako atmosferyczne, są z dodatkowym opracowaniem silnika turbodoładowanego (turbo, kompresor, nitro...) zaszeregowane o jedną kategorię wyżej. Wstrzykiwanie wody i metanolu nie jest traktowane jako turbodoładowanie.

Vypsané klasifikace -  Wypisane klasyfikacje

11.4 Wypisane klasyfikacje według zaszeregowanych samochodów

11.3.1 až 11.3.6 - 11.3.1 do 11.3.6

Wyłonienie zwycięzcy oraz oceny

11.5.1 Zwycięzcą wyścigu zostaje zawodnik, który wygra jazdę finałową a drugim jest przegrany finalista. Trzeciego w kolei ustanowi jazda przegranych półfinalistów. Od piątego do ósmego puktowanego miejsca ustala się według wyników kwalifikacji. Zwycięzcą kwalifikacji, w danych klasach staje się zawodnik, który osiągnie w mierzonej jeździe najlepszy czas (czas bez reakcji), przy czym musi absolwować przynajmniej dwie mierzone jazdy a z samochodem musi być zdolny wrócić z powrotem na start. Odciągnięcie z miejsca celu do miejsca startu jest dozwolone tylko samochodom typu dragster.

11.5.2 Organizator ma prawo ukończyć wyścig w przypadku takiego niebezpieczeństwa, które by mogło zagroźić zawodnikom, organizatorom albo widzom. W tym wypadku o wyniku zwycięzcy, decyduje kolejność zajętego miejsca w kwalifikacji.

11.5.3 Zawodnicy w całkowitej ocenie uzyskują punkty za wyścig: 1 miejsce 20 punktów, 2 miejsce 15 pukktów, 3 miejsce 12 punktów, 4 miejsce 10 punktów, 5 miejsce 8 punktów, 6 miejsce 6 punktów, 7 miejsc 4 punkty, 8 miejsce 2 punkty.

11.5.4 Absolutnym zwycięzcą, serialu w swojej klasie, stanie się ten zawodnik, który w zaliczanych wyścigach uzyska ogólnie największą liczbę punktów. Do finalnej oceny zaliczają się wszystkie wyniki wyścigów, które były wypisane na dany rok. W przypadku równej ilości punktów absolutnym zwycięzcą staje się ten, który uzyskiwał punkty w mniejszej ilości wyścigów a następnie bierze się pod uwagę ilość lepszej lokaty w danym sezonie. Do całkowitej oceny zaliczają się tylko ci zawodnicy, którzy brali udział minimalnie w trzech wyścigach w danym sezonie.

`