Regulamin sportowy

Wstępne postanowienia

Przepisy sportowe zawierają podstawowe reguły dla organizowania i oceny samochodowego i motocyklowego sprintu. Są zobowiązujące dla wszystkich uczestników oraz organizatorów we wszystkich sprintach organizowanych przez Automotosprint ČR.

1.Organizacja

Definicja: samochodowy i motocyklowy sprint jest dyscypliną szybkościową, która jest organizowana na jezdni ze stałą powierzchnią – przeznaczoną do sprintu, gdzie zawodnicy starają się osiągnąć jak najlepszy czas. Przeważnie chodzi o równoczesną jazdę dwóch samochodów z równoczesnym startem na dwóch torach wyścigowych na ustaloną odległość (przeważnie na 1/4 mili).

2. Tor wyścigowy

2.1 Nawierzchnia toru wyścigowego

Powierzchnią toru wyścigowego musi być wysokiej jakości beton lub asfalt bez wypukłości, szerszych pęknięć i musi być oczyszczony z naniesionego błota, zanieczyszczeń biologicznych ewentualnie plam olejowych i innych naniesień pogarszających przyczepność powierzchni. Część toru, ewentualnie cała część szybkościowa może być penetrowana za pomocą specjalnego materiału homologowanego dla wszystkich sprinterskich wyścigów.

2.2 Długość toru wyścigowego

Długość toru wyścigowego wynosi 1/4 mili (402,33 m). Tę odległość może organizator wyścigżw skrócić albo przedłużyć w ramach możliwości danego wyścigu. Dokładną długość toru trzeba jednak podać przed rozpoczęciem wyścigu.

2.3. Wymiary toru wyścigowego

Tor wyścigowy dzieli się na część szybkościową wiz ART. 2.2 oraz część zwalniającą. Przy długości toru 402,33 m musi część zwalniająca mieć odległość minimalnie 300 m, przy krótszych odległościach odległość tę określi organizator w zależności od warunków meteorologicznych oraz nawierzchni toru. Szerokość obu równoległych torów wynosi minimalnie 7 m, tj. 3,5 m/tor, przyczym linia środkowa musi być widocznie oznaczona.

2.4 Pasy na jezdni

Tor wyścigowy jest podzielony na samodzielne pasy. Oba pasy są kierowane wspólną procedurą startu, ale czasomierz działa niezależnie dla obu zawodników. W ramach poszczególnych jazd, można jeździć w parach albo pojedyńczo. Linia mety musi być oznaczona jednoznacznie z dobrze widocznymi symbolami w środku toru sprintowego.

2.5 Oznakowanie toru pod względem bezpieczeństwa

Tor musi być oddzielony przez wyznaczenie strefy ochronnej między widzem a samochodem wyścigowym.

2.6 Strefa „Burn out “

Strefa "burn out" służy do zagrzewania opon a długość tej strefy wynosi min. 10 m. Do tej strefy komisarz przywoła następną parę w przypadku, kiedy obydwa wozy zajęły pozycję na starcie.

2.7 Warunki meteorologiczne

Odpowiednie warunki meteorologiczne na torze mające wpływ na wyścig oceni organizator wyścigu. W przypadku niekorzystnych warunków może wyścig wstrzymać albo koryguje czasowy harmonogram.

3. Uczestnictwo w wyścigach

3.1 Udział w wyścigach może brać każdy po osiągnięciu 18 lat i posiada prawojazdy grupy A (motocykle), B (samochody osobowe, samochody wyścigowe)
3.2 Ażeby uczestniczyć w wyścigu nie jest konieczna licencja profesjonalna zawodnika.
3.3 Każdy zawodnik może brać udział w wyścigu mając więcej samochodów, ale każde z tych samochodów musi być w innej kategorii. Każdy samochód musi być zgłoszony i musi być zaplacony wkład registracyjny.
3.4 Nie jest dozwolene ażeby z jednym samochodem startowało więcej zawodników.
3.5 Jeden samochów nie może być zaregistrowany do więcej kategorii.
3.6 Podczas jazd finałowych musi być w samochodzie tylko zawodnik.

4. Zgłoszenia

4.1 Każdy kto chce uczestniczyć w sprincie musi do terminu zamknięcia zgłoszeń doręczyć organizatorowi zgłoszenie oraz zapłacić opłatę startową.
4.2 W przypadku, że podczas kontroli technicznej zostanie stwierdzone, że samochód nie odpowiada kategorii/klasie, do której zostało zgłoszone może zostać na podstawie wniosku organizatorów przekwalifikowane do odpowiadającej kategorii/klasy.
4.3 Podpisując zgłoszenie zawodnik zgadza się na warunki wyścigu.

5. Przejęcie wozu przed startem, kontrole podczas oraz po ukończeniu wyścigu

5.1 Każdy zawodnik uczestniczący w sprincie zgłosi się z samochodem do kontroli technicznej w uzgodnionym czasie.
5.2 W momencie, kiedy podczas kontroli technicznej zostanie stwierdzone, że samochód nie odpowiada warunkom, może być ustalony termin do kiedy ma być samochód doprowadzony do odpowiedniego stanu.
5.3 O ile samochód nie będzie doprowadzony do odpowiedniego stanu, nie bądzie miał zezwolenia na start.
5.4 Podczas administracyjnego przejęcia samochodu, odbędzie się kontrola prawa jazdy, które uprawnia do prowadzenia zgłoszonego samochodu oraz karty technicznej samochodu za wyjątkiem kategorii "PROFI". 
5.5 Kontrole techniczne mają ogólny charakter (kontrola typu, zaregistrowanie do kategorii i klasy, kontrola elementów bezpieczeństwa oraz zdolności samochodu)
5.6 W przypadku kolizji na torze musi zawodnik doprowadzić samochód do przeglądu, gdzie się rozstrzygnie o kontynuacji w wyścigu.

6. Numery startowe

Każdy zawodnik otrzyma od organizatora numer startowy w formie naklejki, którą musi obowiązkowo nakleić na samochód według polecenia organizatora. Motocykle nie muszą mieć numer naklejony (jest to jednak zalecone dla lepszej orientacji między zawodnikami). Wszyscy zawodnicy mają obowiązek podzczas przejęcia technicznego zapożyczyć bransoletkę s chipem albo kartę zwrotną za kaucją 100 koron. Te chipy można zapożyczyć na poszczególne wyścigi lub na cały serial wyścigów.

7.Postępowanie podczas startu

Przed ustawieniem się na linii startu ma każdy zawodnik możliwość 2x zagrzewanie opon - "burn out" . 
Zawodnik na lii startu posunie się tylko na polecenie startera i kieruje się jego poleceniami.
Po ustawieniu się w pozycji startowej na obydwóch torach jest wyścig rozpoczęty poprzez zielony sygnał swietlny.

8. Przebieg sprintu

8.1 Kwalifikacja

8.2 Jazdy finałowe

Jazdy finałowe w każdej klasie jeździ się osobno
Do finałowych jazd awansują 4 zawodnicy z kwalifikacji według najlepszego osiągniętego czasu w swojej klasie bez reakcji i odstartują półfinały według lokaty z kwalifikacji 1-4 i 2-3.
Zwycięzcę wyścigu w każdej klasie ustanowi jazda finałowa pomiędzy dwoma awansującymi z półfinału. W przypadku trzech zawodników jedzie zwycięzca kwalifikacji tylko o miejsce pierwsze, o ile ten zawodnik nie weźmie udziału jaździe albo nieprzejedzie przez cel, umieści się na miejscu trzecim.
Trzecie miejsce ustali jazda finałowa przegranych pólfinalistów.
Prawo wyboru toru w jazdach finałowych ma zawodnik który osiągnął lepszy czas kwalifikacyjny.
W porzypadku, że zawodnik nie weźmie udziału w jaździe finałowej do 1 minuty od wezwania, w tym wypadku duel przegrywa. Organizator może z różnych powodów ten czas przedłużyć. 
O ile zawodnik w jeździe finałowej nie ma rywala, w tym wypadku nie musi jazdy absolwować.
Niedokończenie jazdy albo falstart oznacza wykluczenie zawodnika.
Jazdę finałową wygrywa zawodnik z lepszym czasem łącznie reakcji. (Zawodnik, który przy poprawnym starcie przejedzie jako pierwszy cel).
W przypadku, że obaj zawodnicy popełnią falstart, wtedy przegrywa ten, który odstartował wcześniej.
Jazdy finałowe jeździ się na jedną jazdę, w przypadku tego samego czasu rozsrzyga czas bez czasu reakcyjnego.
Powtórzenie jazdy finałowej jest dozwolone tylko za zezwoleniem organizatora a to z powodu problemów technicznych (czasomierz, trasa, widzowie, itd.).
O ile zawodnik nie dokończy jazdy z powodu winy innego zawodnika, to jazdę wygrywa i awansuje dalej.
Piąte aż ósme punktowane miejsce ustala się według wyniku z kwalifikacji.

9. Kary

9.1 Zachowanie się podczasa wyścigu
Każdy zawodnik może absolwować jazdę z wozem, które było razem z nim zgłoszone do wyścigu. O ile będzie brał udział z innym wozem, zostanie z wyścigu wykluczony.


9.2 Wykluczenie z jazdy
Wykluczenie z jazdy oraz anulowanie osiągniętego czasu jest w przypadku:

10. Portesty, odwołania

10.1 Każdy protest przeciwko wynikowi wyścigu, ewentualnie przeciwko stanowi technicznemu innego wozu musi być podany najpóźniej do 30 minut po wywieszeniu wstępnej klasyfikacji końcowej.
10.2 Wszyscy zawodnicy ze swoimi wozami muszą być do dyspozycji organizatora wyścigu.

11. Wręczanie nagród

Nagrody będą wręczone trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii według czasowego harmonogramu

`