Przepiszy techniczne

I. Kategoria „Street“

1. Ogólnie

Są to wszystkie samochody osobowe produkcji seryjnej, króre są zatwierdzone dla ruchu na drogach publicznych. Zawodnik musi okazać podczas przejęcia technicznego samochodu kartę techniczną albo oświadczenie o registracji samochodu. Samochód nie musi mieć legitymacji samochodu sportowego.


2. Rozmiary i wagi

2.1 Rozmiary

Rozmiary samochodu muszą się zgadzać z danymi umieszczonymi w karcie technicznej. Są dozwolone elementy aerodynamiczne, które są homologowane na użytek na drogach publicznych.

2.2 Waga

Minimalny ciężar samochodu jest podany w karcie technicznej samochodu z tolerancją 5 %. Waga samochodu musi być dotrzymana w przebiegu wyscigu.

3. Silnik

3.1 Ogólnie

Jest dozwolone użycie tylko silnika seryjnego dla danego typu samochodu zapisanego w karcie technicznej samochodu i jest możliwa jego dowolna modyfikacja.
W przypadku zmiany silnika musi być on zapisany w karcie technicznej, gdzie jednak pozycja silnika musi zostać zachowana.
Zabudowanie wstrzykiwania wody, mieszanki wody i alkoholu jest dozwolone i nie jest traktowane jako turbodoładowanie. 

3.2 Objętość

Objętość silnika musi być w zgodzie z danymi w śkarcie technicznej.

3.3 Turbodoładowanie

Modyfikacja mocy silnika dopełnieniem jakiegokolwiek typu turbodoładowania jest dozwolona.

3.3.1 Turbodoładowanie „Nitro“

Turbodoładowanie systemem „Nitro“ jest dozwolone.

3.4 Rura vydechowa, katalizator

Jest dozwolona modyfikacja rury wydechowej, przy czym pozycja i zakończenie rury wydechowej musi być identeczne z seryjną produkcją. Katalizator nie jest obowiązkowy.

3.5 Chłodnica

Dodatkowe chłodzenie intercooleru za pomocą  CO2, wody, lodu jest dozwolone.

4. System paliwowy

4.1 Bak paliwa

Bak paliwa musi być produkcji seryjnej bez jakichkolwiek modyfikacji.

4.2 Pompa paliwowa

Jest dozwolona dowolna pompa.

4.3 Rozwód paliwa

Rozwód paliwa musi być produkcji seryjnej, regulator ciśnienia paliwa może być wymieniony.

4.4 Paliwo

Jest dozwolone użycie tylko paliwa zazwyczaj dostępnego na stacjach benzynowych.

5. System elektryczny

5.1 Akumulator

Jest dozwolone użycie dowolnego akumulatora.

5.2 Główny odłącznik

Nie jest obowiązkowy.

5.3 Oświetlenie

Musi być zatwierdzone dla ruchu na drogach publicznych.

5.4 Jednostka kierująca

Można użyć dowolnej.

6. Biegi

6.1 Sprzęgło

Dowolna.

6.2 Skrzynia biegów

Seryjna z możliwością modyfikacji biegów i ilości stopni.

6.3 Dyferencjał

Dowolny.

6.4 Łączące waly korbowe

Dowolne

7. Zawieszenie

7.1 Przednie zawieszenie 

Seryjne z możliwością modyfikacji zatwierdzonych dla ruchu na drogach publicznych.

7.2 Tylne zawieszenie

Seryjne z możliwością modyfikacji zatwierdzonych dla ruchu na drogach publicznych.

8. Koła

Mogą być użyte dowolne koła, które są przekryte błotnikiem przy widoku z góry. Użycie kół dojazdowych jest zabronione.

8.1  Opony

Opony muszą być zatwierdzone dla ruchu na drogach publicznych z oznaczeniem „E", z minimalną głębokością wzoru 1,6 mm. Dozwolone jest również użycie opony z US homologacją i oznaczeniem ET Street. 

8.2 Koło zapasowe

Nie jest obowiązkowe

8.3 Koła wspomagające z ramą

Użycie jest dozwolone we wszystkich klasach.

9. System hamulcowy

9.1 Ogólnie

System hamulcowy musi być w dwuobwodowym wykonaniu.

10. Miejsce dla załogi

10.1 Wnętrze

We wnętrzu samochodu musi być zachowana ilość miejsc do siedzenia jak jest podane w karcie technicznej, części ochronne i izolacyjne wnętrza muszą zostać zamontowane z wyjątkiem tylnej tablicy u 3 drzwiowych i 5drzwiowych samochodów. Wszystkie elementy bezpieczeństwa, które są zatwierdzone dla ruchu na drogach publicznych, muszą być zamontowane w samochodzie.

10.1.1 Pojemnik na “Nitro”

W miejscu dla załogi mogą być pojemniki dla systemu “Nitro”, który jednak muszą być zabezpieczone minimalnie dwoma metalowymi pasami. Wszystkie części systemu “Nitro” muszą być żaroodporne. Użycie plastkykowych węży jest zabronione.

10.2 Klatka ochronna

Nie jest obowiązkowa.

10.3 Siedzenia

Siedzenie kierowcy i współjeźdźca może być zastąpione siedzeniem sportowym z integrowanym oparciem dla głowy, jednak uchwycenie nie może być charakteru prowizoryjnego (co oceni komisarz techniczny podczas przejęcia samochodu).

10.4 Pasy bezpieczństwa

Pasy bezpieczeństwa są obowiązkowe, gdzie jest jednak możliwa wymiana za pasy sportowe wielopunktowe.

10.5 System gaśniczy, podręczna gaśnica

System gaśniczy nie jest obowiązkowy, ale zaleca się mieć gaśnicę w zasięgu jeźdźca.

11. Karoseria

11.1 Tworzywo

Jest dozwolone odciążenie karoserii przez wymianę jedne metalowej części karoserii. Karoseria samochodu musi być w całości, nie może brakować żadna część karoserii (maska, zderzak...)

11.2 Okna

Okna muszą pozostać seryjne, tak jak je zamontował producent. Wszystkie okna muszą być podczas wyścigu zamknięte. Jazda z otwartym dachem w samochodach „cabrio“ jest zabroniona, o ile dach da się zamknąć.

11.3 Zaczepy

Seryjne zaczepy w celach holowania samochodu musi być dostępne i funkcyjne.

12. Elementy aerodynamiczne

Są dozwolone dowolne elementy zatwierdzone dla ruchu na drogach publicznych.

13. Dozwolone zmiany i dodatki

Wszystko na co regulamin nie zezwala, jest zabronione.

II. Kategoria „Profi“ 

1. Ogólnie

Samochody są przeznaczone do uprawiania sportu samochodowego. Samochód nie musi mieć karty technicznej ani sportowej karty.

2. Rozmiary i wagi

2.1 Rozmiary

Szerokość maksymalna wozu wynosi 2 m.

2.2 Waga

Dowolna

3. Silnik

3.1 Ogólnie

Jest dozwolony dowolny typ silnika z dowolną ilością modyfikacji. Zmiana pozycji silnika jest dowolna przy dotrzymaniu niżej podanych warunków. Zabudowa urządzenia do wstrzykiwania wody, mieszanki wody i alkoholu jest dozwolona i nie jest traktowana jako turbodoładowanie.

3.2 Objętość silnika

Dowolna

3.3 Turbodoładowanie

Turbodoładowanie jest dozwolone bez ograniczenia dopływu powietrza.

3.3.1 Turbodoładowanie silnika „Nitro“

Turbodoładowanie systemem „Nitro“ jest dozwolone.

3.4 Rura wydechowa, katalizator

Modyfikacja rury wydechowej jest dozwolona. Rura wydechowa musi w każdym przypadku umożliwić odpływ spalin na zewnątrz karoserii. Katalizator nie jest obowiązkowy.

3.5  Chłodnica

Typ i pojemność nie jest ograniczona, jednak nie może naruszać miejsca dla załogi.

4. System paliwowy

4.1 Bak paliwa

4.1.1 Bak paliwa musi być ze seryjnego samochodu bez modyfikacji, oraz widocznego uszkodzenia. Może też być użyty zabezpieczony bak paliwa umieszczony wewnątrz samochodu zabezpieczony przeciw unikowi paliwa podczas przewrócenia samochodu. Ujście wylotu powietrza baku nie może być prowadzone do obszaru dla załogi.
4.1.2 Zawór baku jest dowolny, ale nie może przekraczać przez karoserię i nie może umożliwiać wycieku paliwa.

4.2 Pompa paliwowa

Pompa paliwowa jest dowolna.

4.3 Rozwód paliwa

Rozwód paliwa nie musi być seryjnej produkcji.

4.4 Paliwo

Można używać dowolnego paliwa.

5. System elektryczny

5.1 Akumulator

Można użyć dowolnego akumulatora i ten dowolnie umieścić w samochodzie, jednak ten musi być zabezpieczony.

5.2 Główny odłącznik 

Nie jest obowiązkowy.

5.3 Oświetlenie

Nie jest obowiązkowe.

5.4 Jednostka kierująca

Dowolna

6. Biegi

Dowolne

6.1 Sprzęgło

Dowolne

6.2 Skrzynia biegów

Dowolna

6.3 Dyferencjał

Dowolna

6.4 Łączące wały korbowe 

Dowolna

7. Zawieszenie

7.1 Przednie zawieszenie

Dowolna

7.2 Tylne zawieszenie

Dowolna

8. Koła

8.1 Opony

Opony typu Slick są dozwolone bez ograniczenia

8.2 Koła

Jest dozwolone użycie dowolnych kół oraz podkładek między koło i nabój. Użycie kół dojazdowych jest zabronione.

8.3 Koła wspomagające z ramą

Dozwolone we wszystkich klasach.

9. System hamulcowy

9.1 Ogólnie

System hamulcowy musi być w dwuobwodowym wykonaniu. Jest dozwolone użycie spadochronu hamującego.

10. Miejsce dla załogi

10.1 Definicja

Miejsce dla załogi w samochodzie jest ograniczone poprzez wewnętrzne podłogi, dach, drzwi oraz szczeblem oddzielającym silnik od kabiny.
Jakiekolwiek węże prowadzące muszą być dostatecznie zakryte, tak aby nie doszło do wycieku płynu do miejsca przeznaczonego dla załogi.
Silnik musi być oddzielony stałą poprzeczką od miejsca dla załogi.

W przypadku umiejscowienia silnika w miejscu przeznaczonym dla załogi, musi być:

a) zabezpieczone dostatecznie miejsce dla jeźdźca, którego nie może to ograniczać w ruchu i kierowaniu wozem
b) obudowa oddzielająca miejsce dla załogi od silnika, skrzyni biegów, wału korbowego/łańcuchów itp. musi mieć dostateczne zabezpieczenie, aby zapobiec przedostaniu się przedmiotów do kabiny załogi
c) w przypadku przewodu łańcuchowego musi on być od miejsca dla załogi oddzielony osobną obudową blachy ocelowej o grubości minimalnie 2mm. 

10.1.1 Pojemnik na “Nitro”

W miejscu dla załogi mogą być pojemniki dla systemu “Nitro” jednak muszą być zabezpieczone minimalnie dwoma metalowymi pasami. Wszystkie części systemu “Nitro” muszą być żaroodporne. Jest zabronione użycie plastikowych elementów (węży).

10.2 Klatka ochronna

Nie jest obowiązkowa.

10.3 Siedzenia

Siedzenie jeźdźca może być zastąpione siedzeniem sportowym. Reszta siedzeń może być usunięta.

10.4 Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa są obowiązkowe, gdzie jest jednak możliwa wymiana za pasy sportowe wielopunktowe.

10.5 System gaśniczy, podręczna gaśnica

System gaśniczy nie jest obowiązkowy, ale zaleca się mieć gaśnicę w zasięgu jeźdźca.

11. Karoseria

Jest dozwolone odciążenie karoserii przez wymianę części metalowych za plastikowe, przy czym kształt samochodu musi zostać bez zmian.

11.1 Okna

Wszystkie boczne i tylne szyby mogą być zastąpione materiałami nietłukącymi się typu polykarbonatowego.

11.1.1 Wewnętrzne obłożenie drzwi i dachu

Można usunąć.

12. Elementy aerodynamiczne

Są dozwolone dowolne elementy.

13. Dozwolone zmiany i dodatki

Wszystko na co regulamin nie zezwala, jest zabronione.

`