Automotosprint ČR z.s.

Nazwa: Automotosprint ČR z.s.

Siedziba: Sídl. 9. Května 317, 538 07 Seč

Numer identyfikacyjny (NIP): 027 50 538

Forma prawna: Stowarzyszenie

Przewodniczący stowarzyszenia: Jiří Nikl, tel. 602 682 940

Sekretarz stowarzyszenia: Rudolf Nowak, tel. 774 611 673

Rachunek bankowy: Číslo účtu: 264740950/0300

BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6474 0950

`